KOSMO TAY HO

Hoàn thành: 2019

Địa điểm: Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Quy mô: 523 căn

Hạng mục: Mặt bếp, Mặt lavabo

  • YEAR :
  • LOCATION :
  • TYPE : Project
  • CREATIVE DIRECTOR :
  • VISUALIZATION :
  • PORTFOLIO :