ECOLIFE CAPITOL

Hoàn thành: 2017

Địa điểm: Nam Từ Liêm, Hà Nội

Quy mô: 266 căn

Hạng mục: Mặt lavabo

  • YEAR :
  • LOCATION :
  • TYPE : Project
  • CREATIVE DIRECTOR :
  • VISUALIZATION :
  • PORTFOLIO :