SALA SARIMI

Hoàn thành: 2016

Địa điểm: Quận 2, TP HCM

Quy mô: 368 căn

Hạng mục: Mặt bếp, Mặt Lavabo, Kệ xà phòng

  • YEAR :
  • LOCATION :
  • TYPE : Project
  • CREATIVE DIRECTOR :
  • VISUALIZATION :
  • PORTFOLIO :