COCO OCEAN RESORT (TOWER B)

Hoàn thành: 2018

Địa điểm: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Quy mô: 308 căn

Hạng mục: Mặt bếp, Mặt lavabo

  • YEAR :
  • LOCATION :
  • TYPE : Project
  • CREATIVE DIRECTOR :
  • VISUALIZATION :
  • PORTFOLIO :