D’CAPITAL

Hoàn thành: 2018

Địa điểm: Cầu Giấy, Hà Nội

Quy mô: 1024 căn

Hạng mục: Mặt lavabo

  • YEAR :
  • LOCATION :
  • TYPE : Project
  • CREATIVE DIRECTOR :
  • VISUALIZATION :
  • PORTFOLIO :