SALA SARINA

Hoàn thành: 2018

Địa điểm: Quận 2, TP HCM

Quy mô: 186 căn

Hạng mục: Mặt bếp

  • YEAR :
  • LOCATION :
  • TYPE : Project
  • CREATIVE DIRECTOR :
  • VISUALIZATION :
  • PORTFOLIO :